ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4วัน3คืน

- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง