ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท
- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง