ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 5วัน 4คืน

-นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
-ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
-วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
-ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง