ทัวร์โครเอเชีย Delight Croatia 8 วัน 5 คืน

ซาดาร์ มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส
มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ จัตุรัสเจลาซิค
มหาวิหารซาเกรบ โบสถ์เซนต์มาร์ค สะพานสีเลือด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง