ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา (FANSIPAN) 4 วัน 3 คืน

•เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดง ที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย
•ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
•ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
•เที่ยวชมเมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
•ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
•เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
•เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
•เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
•เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง