ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน

ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง