ทัวร์เกาหลี KOREA BEAUTY ART 5D3N

ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - ฮอกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง