ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล 5วัน 3คืน

ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -YANGJU NARI PARK - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนเลียบกำแพงหิน - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก - HANEUL PARK - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง