ทัวร์เกาหลี ปูซาน-เคียงจู-แทกู-5วัน 3คืน TW

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง - สวนสนุก E-World 83 Tower - Magic art - วัดดงฮวาซา - ถนน Dongseongno - Gyeongju Donggung Palace - หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา - Songdo Skywalk - Busan Tower - ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง - วัดแฮดงยงกุงซา - หมู่บ้านอซกล - ตลาดซอมุน - ล็อตเต้ เอาท์เลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง