ทัวร์ฮ่องกง หังโจว หนิงปอ ผู่โถวซาน แถมช้อปปิ้งฮ่องกง 4วัน 3คืน

ขอพร 9 วัด เสริมดวง,โชคลาภ,บารมีให้ตัวท่านเองและครอบครัว
วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป,วัดไผ่ม่วง,หนานไห่กวนอิม,วัดเจ้าแม่กวนอิมกระโดดทะเล
วัดผู่จี้,วัดสือหยุน,วัดหนานเทียนเหมิน,วัดฝูเฉียน,วัดป่ายจื่อถางฉานเยี่ยน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง