ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล พัก 5 ดาว 5D3N

นิวเดลี – ชัยปุระ - พระราชวังสายลม – พระราชวังสายน้ำ – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท - ซิตี้ พาเลช - วัดพระพิฆเนศ - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง