ทัวร์อิตาลี GOAL EUROPE LOVELY VILLAGE ITALY 11D 8N

หุบเขาวาดอร์เซีย – หมู่บ้านปีเอนซ่า – SAN QUIRICO D’ORCIA – เมืองเซียน่า - เมืองซาน จิมิยาโน่ – ชิมไวน์ – เมืองลุคกา – เมืองปิซ่า - หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร - เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง