ทัวร์อังกฤษ MONO ENGLAND 6D4N

•ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
•ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน
•ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์
•บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย
•ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม
•ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์
•ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
•อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง