ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Panorama Swiss with 3 Mountains 7D4N

ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-อินเทอร์ลาเก้น-ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คลุม-
ลูเซิร์น-เบิร์น-เขากลาเซียร์ 3000-มองเทรอซ์-โลซานน์-ซุก
นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาชทานส์เซอร์ฮอร์น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง