ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - ประตูชัยคอนสแตนติน
จัตุรัสโรมัน น้ำพุเทรวี่ - ปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - หอเอนปิซ่า
ท่าเรือตรอนเคตโต้ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์เซนต์มาร์ก - มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ยอดเขาทิตลิส - ชมสิงโตหินแกะสลัก
ชมสะพานไม้ชาเปล - La Vallee Village Outlet หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด
ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง