ทัวร์ยุโรป Italy Slovenia Austria Hungary 7 Days

เกาะเวนิส – เมืองพิราน - เมืองโพสทอยนา
ถ้ำโพสทอยนา - เมืองลูบลิยานา – ปราสาทเบลด - บูดาเปสต์
Shopping !! McArthurGlen Designer Outlet

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง