ทัวร์ยุโรป HASHTAG EASTERN ROMANCE 8D5N

-โฮเฮนชวานเกา : ปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
-การ์มิช พาเท่นเคอเช่น: ยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั่งรถไฟไต่เขาและกระเช้าไต่ระดับความสูง 2,962 เมตรจากระดับน้ำทะเล
-เบิร์ชเทสกาเด้น : เหมืองเกลือเก่า
-ซาลส์บวร์ก : สวนมิราเบล มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก
-ฮัลส์สตัท : หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่า
-เวียนนา : เข้าชมภายในพระราชวังเชิร์นบรุนน์, ถนนริงสตาเซ่, พระราชวังเบลวาแดร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง