ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY เที่ยวดินแดนสองทวีป บินตรงสู่อิสตันบลู 9 วัน 6 คืน

นั่งบอลลูน
ชมคัปปาโดเกีย
ปามุคคาเล่
วิหารเซนต์โซเฟีย
สุเหร่าสีฟ้า
ม้าไม้เมืองทรอย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง