ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 4 คืน

กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่าซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ-เมืองมิเอะ
มิเอะ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ปราสาทโอซาก้า -ริงกุเอ้าเลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง