ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER 5วัน 3คืน

ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ
เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟ
โชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง