ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN GRAND KYUSHU SAKURA 6 วัน 4 คืน

คิตะคิวชู – ช่องแคบคันม่อน – ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิ อินาริ – วัดรูริโคจิ - เมืองเบบปุ – สะพานแขวนยูเมะ – บ่อน้ำแร่จิโคกุ – หมู่บ้านโออิตะ - เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – โทสุ เอ้าต์เล็ท – เมืองฟุคุโอกะ – สวนโอโฮริ – ศาลเจ้าดาไซฟุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง