ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN GRAND KYOTO INE KOBE 6 วัน 3 คืน

อาราชิยาม่า –ป่าไผ่ – นั่งรถไฟซากาโน่ - เมืองอิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ - เมืองโกเบ – ฮาร์เบอร์แลนด์ –โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ –
อาริมะ ออนเซ็น – ชินไซบาชิ ช้อปปิ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง