ทัวร์ญี่ปุ่น ENJOY KYUSHU 5D3N

ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน มอลล์ - นางาซากิ - ไชน่า ทาวน์ - นั่งรถโค้ชสู่ยอดเขาอินาสะ - อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง