ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA 4D 2N

ล่องเรือกระจก ชมปะการังใต้ท้องทะเลสุดงดงาม
ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จูรามิอควาเรียม
ช้อปปิ้งจุใจย่านถนนโคคุไซ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง