ทัวร์ญี่ปุ่น DISCOVERY KYUSHU 5D3N

คุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งที่ย่านเทนจิน - นางาซากิ - ไชน่า ทาวน์ - นั่งรถโค้ชสู่ยอดเขาอินาสะ - อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง