ทัวร์ญี่ปุ่น CLUBMED SAHORO SKI SHOP CHILL 5D4N

เกาะฮอกไกโด – คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro) - โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว JTC DUTY FREE-ซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง