ทัวร์จีน T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N

คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า
บินหรู พักดี 4 ดาว
นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ภูเขาหิมะมังกรหยก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง