ทัวร์จีน GRAND ทิเบต ลาซา-ซีหนิง-เชิงตู 8 วัน 7 คืน

ลาซา-พระราชวังฤดูร้อนโหลวปู-หลินคา-พระราชวังโปตาลา-วัดเซรา-วัดโจคัง-ถนนแปดเหลี่ยม-รื่อคาเจ๋อ-ทะเลสาบหยางจงยงหู-วัดป๋ายจวีซื่อ-อารามจาสือหลุนปูซื่อ-วัดเดรปุง-ซีหนิง-อารามถาเอ่อร์ซื่อ-เฉิงตู-ถนนโบราณจิ๋นหลี่-อาหารสมุนไพร

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง