ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง จูเจียเจี่ยว [เลสโก ดิสนีย์แลนด์] 5 วัน 3 คืน

อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง