ทัวร์จีน ซัวเถา...ขนมสาสี่ บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน

เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์-ตำบลต้าผู่-ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้งหมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง
เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว -ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา -เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง