ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 7997 3D2N

สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง