ทัวร์จีน ฉงชิ่ง...ขนมหน้านวล ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE 5 วัน 4 คืน

อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ -งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม -เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน -เสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอก -มหาศาลาประชาคม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง