ทัวร์จีน ฉงชิ่ง...ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE 5 วัน 4 คืน

อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE
ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ -งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ -ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย
นั่งเรือเล็กชม -เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง
นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน -เสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ชาง
นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง -อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอก
มหาศาลาประชาคม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง