ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว 4วัน 3คืน

-ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน
-นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ประตูสวรรค์
-หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน
-แถมพิเศษ... โชว์เหม่ยลี่เซียงซี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง