ทัวร์จีน คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน 3คืน

- คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ
- ซินหยี้ ป่าภูเขาหมื่นยอด
- ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู
- หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ
- สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง
- ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง