ทัวร์กัมพูชา ซัวสะได 2 เมืองใหญ่ เยือนถิ่นกัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ 4 วัน 3 คืน

พนมเปญ –พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์ – วัดพนม - NAGA WORLD - คุกโตนแสลง - เสียมเรียบ - ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม - วัดเพรียพรหมรัตน์ – โชว์ระบำอัปสร - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง